Контакты

Тел.: 8 800-201-57-98, +7 965 599-94-55

E-mail: kosatka-avtoavtosalon@ya.ru

г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 23, 1 блок, 6 офис